พัฒนาการของชันโรงเมื่อครบสัปดาห์ที่ ๔ หรือหนึ่งเดือน

รายงานการศึกษาวิจัยชันโรงครั้งที่ ๕ (๒ – ๖ พ.ย. ๕๔) ครบหนึ่งเดือนของการทำงาน
สิ่งที่พบ
จากการที่แบ่งชันโรงกลุ่มใหม่ออกเป็นสองรัง (เอและบี) พบว่า
ก. ๔ พ.ย. ๕๔ รังบีเจาะช่องออกไปหากิน ในขณะที่รังเอ ไม่เจาะออก(และยังปิดอีกเมื่อเจาะให้)
ข. จนถึง ๖ พ.ย. ๕๔ รังเอ ยังไม่เจาะออก ในขณะที่รังบี ออกไปหากินเหมือนกับทุกอย่างเป็นไปตามปรกติ ซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าชันโรงในรังบีสามารถสร้างและมีราชินีแล้ว ในขณะที่รังเอยังไม่สามารถมีได้ และมีตัวชันโรงเดินวุ่นอยู่ภายในรังเหมือนแสดงถึงความกังวลอยู่ตลอดเวลา
คงจะต้องรอดูพัฒนาการในช่่วงสัปดาห์ที่ ๕ ว่ารังเอจะมีพฤติกรรมปรับไปในทางไหน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s